Zorunlu yaşamalar coğrafyası…

Standard

Resim

Yaşamak zorunluluktur bu coğrafyada; öyle çok neden vardır ki bu yaşamanın zorunluluğu tanımına anlatmakla bitmez, yazmakla anlatılmaz. Çabalar durursunuz var olmak için ama bir türlü tam anlamıyla olmaz çünkü şairin dediği gibi bedava değildir, zorladır buralarda yaşamda kalmak.

Yaşamak zorunluluktur bu coğrafyada; on dört yaşında Berkin olup vurulanların, on dokuz yaşında Ali İsmail olup dövülerek katledilenlerin, yirmi altı yaşında Ethem olup devlet kurşununa gelenlerin tanığısınızdır çünkü onlardan geriye bırakılandır kalanlara hayat, ama hiç de öyle kolay değildir artık var olmak.

Yaşamak zorunluluktur bu coğrafyada; müzelere gidersiniz ama bildiğiniz müzelerden değildir bu müzeler utanç müzeleridir, gencecik insanların asıldığı dar ağaçlarını görürsünüz, on üç yaşında on üç kurşunla vurulanların hırkalarına bakıp ağlarsınız.

Yaşamak zorunluluktur bu coğrafyada; gençliğinizin idolü olmuş isimlerin tek tek kayboluşuna tanıklık edersiniz, hayalleriniz umut imgeleriniz hiç acınmadan alınır elinizden terk edilip kalırsınız.

Yaşamak zorunluluktur bu coğrafyada; neredeyse her gününe bir katliam sıkıştırılmıştır, öyle çok anmalarınız vardır ki ana ana bitmez ölüler, acıya acıya kanar yürek, aka aka bitmez gözyaşı.

 Yaşamak zorunluluktur bu coğrafyada; onlarca trans ölür mesela kimsenin umurunda olmadan, bir kimsesiz mezarlığına gömülür gider, ne yaşarken bir önemi vardır ne ölüyken çok azının ismini bilir duyarız, onları kimsesizler mezarlığının kimsesizliğine terk eder, yaşanabildiği kadar yaşamaya devam ederiz.

Yaşamak zorunluluktur bu coğrafyada; kış romantizmi diye bir şey yoktur mesela hani kar yağsa da kartopu oynasak gibi masum bir cümleyi kurmak bile acı verir, çünkü bilirsiniz ki bu coğrafyanın bir noktasında Van‘ da bebekler soğuktan ağlamaktadır, anneler güne her sabah çocuğunun soğuktan donup donmadığını kontrol ederek başlamaktadır.

Yaşamak zorunluluktur bu coğrafyada; hayvanlara zehirli yiyecekler verilip öldürülür, bir çöp poşetine çöpmüşçesine doldurulup yakılır sonra, birden boşalıverir sokaklar ne kedi kalır ne köpek insandır ya aslolan öyle kabul edilir, oysa bilinmez ki o da senin gibidir bu dünyada ve senin yani senin türünün ona pay biçtiği acıyı çekmektedir.

Yaşamak zorunluluktur bu coğrafyada;  Roboski‘ de on dört yaşında çocukların ölümüyle başlamışsınızdır bir yıla ve ondan sonraki girdiğiniz her yıl yeni bir acı anlamını kazanmıştır, ölü çocukların, parçalanmış hayvanların, battaniye içine sarılı cesetlerin kokusu sinmiştir üzerinize sıyrılamazsınız, unutamazsınız, acırsınız, kanarsınız iyileşemezsiniz.

Yaşamak zorunluluktur bu coğrafyada; cumartesi günleri sıradan bir gün değildir mesela o gün annelerimizin günüdür, öyle bilindik cicili bicili hediyeli bir gün değildir bahsettiğim anneler günü acılı bir gündür. Evlatlarının gelmesi umuduyla kapılarını hiç kilitlemeyen o güzel insanların günüdür, cumartesi annelerinin günüdür, her cumartesi bembeyaz tülbentleriyle Galatasaray Lisesi önünde karşımızda duran dimdik duran o acılı yüreklerin günüdür.

Yaşamak zorunluluktur bu coğrafyada çünkü anlamsızdır, hiçtir, gülmek yasaklanmış gibidir, sarı suratlı sosyal medya gülücükleri gibi sahtedir. Zorunlu yaşarsınız sadece nefes alırsınız umutlarınızın, geleceğe dair hayallerinizin önünde hep bir acı durur, çok gülemezsiniz çünkü sonu ağlamaya çıkar, sınırlıdır her şey acı dışında yaşamınıza hep bir sınırlılık belirlenir birileri tarafından, sınırsız acıların, sınırlı özgürlüklerin coğrafyasıdır burası kısaca, anlatamaz ya hani derdini şair aynen öyle işte; Bir dert ki yürekler acısı. Bir dert ki düşman başına, gönül yarası desem değil! Ekmek parası desem, değil! Bir dert ki dayanılır şey değil!

David Graeber, Anarşist Bir Antropolojiden Parçalar: Başka Bir Dünyanın Mümkünâtı Üzerine

Standard

Resim

Kendi neslinin en önemli antropologlarından birisi olarak anılan David Graeber, özellikle Madagaskar adasında yapılan araştırmaları ve küreselleşme karşıtı bir aktivist olmasından kaynaklı olarak Yale üniversitesinden atılmasıyla tanınıyor. Bizim gündemimize ise son dönem Türkçeye çevrilen kitabı ” Anarşist Bir Antropolojiden Parçalar” ile girdi. Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından çıkan kitabın ana teması, insanın kendi kendini özgür ve tahakkümsüz olarak yönetebileceği bir kuramın var olabileceği üzerine bir tartışma sunuyor.

Continue reading

Süreyyya Evren’ den Anarşizmler “Anarşizmin Geçmişi ve Tarihleri”: Kanonik Tarihin Yapı Sökümüne Doğru

Standard

Resim

Avrupa merkezli modernist tarih yazımı, arşivci, belgeci, evrensel kalıplara dayalı, çoğulluğu tekilliklere hapseden bir tarih kavrayışı sunar. Bu kavrayış büyük isimler, kahramanlar ya da, ülkeler üzerinden dünyayı gören ve ona dışarıdan bakarak anlamaya çalışan, dıştalayıcı, sınırlı bir anlayış olarak da tanımlanabilir. Süreyyya Evren’in İletişim yayınları tarafından basılan “Anarşizmler, Anarşizmin Geçmişi ve Tarihleri” adlı kitabı tam da buradan yola çıkarak Avrupa merkezli tarih yazımının anarşist tarih yazımına da nasıl etki ettiğine değiniyor. Altı bölüme ayrılan kitabın birinci bölümünde 2000lerdeki post-anarşist süreci kavramaya çalışıyor, ikinci bölümde Paul Eltzbacher’ in “The Great Anarchists: Ideas and Teachings of Seven Major Thinkers” adlı kitabı ve Woodcock’ un “Anarchism : History of Libertarian Ideas and Movements” kitapları üzerinden anarşist tarih yazımının aksaklıkları sorunsallaştırılırken, üçüncü bölümde hareketin Avrupa merkezli anlatımı tartışılıyor. Dördüncü bölümde yazar kanonik anarşist tarih yazımının dışarıda bıraktıkları üzerinden geniş bir değerlendirme sunuyor. Beşinci bölümde ise diğer bölümlerde anlatılanlar üzerinden hikaye nasıl anlatılmalı sorusunu tartışmaya açarken, son bölüm olan altıncı bölüm yazarın kısa tanımlamasıyla ” bilginin şebekeye benzer yapısıyla meşgul olunmasını talep eder”.

Continue reading

Yazgı: Nihilizm ve Musa

Standard

Resim

Yazgı, nihilizm ve de Musa, başlığımızdan da anlaşılacağı üzere yazının konusunu ZekiDemirkubuz‘un Yazgı filmi ve filmin baş karakteri Musa (Serdar Orçin) ile ilgilidir. Genel olarak bir film eleştirisi olmasının ötesinde bu yazıda, Musa karakteri onun tüm ahlâk normlarını yıkan, seyircide nefretle karışık bir sempati uyandıran karakteri üzerinde bir çözümleme yapmak amaçlanmaktadır. Musa neyi temsil etmektedir? modern bireyin toplumsal kuralları gözetmeden var olması mümkün müdür?. Beklenmedik tavır ve davranışlar toplumca nasıl algılanır? Bu sorular çerçevesinde hiçlik duygusu, bu duyguyu hisseden bireyin toplumsallık içinde varoluş çabası yazının asıl meselesini oluşturmaktadır.

Continue reading

Zeki Demirkubuz’dan Yeraltı: Var Olamayışın Kaygılı Sancısı

Standard

Resim

Walter Benjamin “Hikâye Anlatıcısı” başlıklı denemesinde, Rus hikâyeci Nikolay Leskov’un yapıtlarından bahsederken hikâye anlatıcısının artık yaşamımızda çok işlevinin kalmadığından bahseder. Çünkü hikâye anlatıcılığı özünde ağızdan ağza aktarılan deneyimlerden oluşur (akt. Gürata,2012:27). Benjamin’in haklılığı geldiğimiz noktada kaçınılmazdır. Çünkü sözlü anlatıcılık döneminin kapanması bir yana, neredeyse yazılı anlatımın bile daha az işleve sahip olduğu bir yaşamsal pratik içerisindeyiz. Ulus Baker’in çok iyi ifade ettiği gibi “her nesil diğerinden daha az okuyor ancak daha çok izliyor”. İşte bu durumda sinemasal anlatımın önemi ortaya çıkıyor, günümüzün izleyen ve görsel kültürle harmanlanan bireyi için hikâye anlatıcılığı görevini üstlenen sinema böylece yeni bir işlevi daha yerine getirmeye muktedir oluyor. Ancak her film ya da her yönetmen için aynı şeyi söylemek de hata olur.

Continue reading

Sabahattin Ali, Antikalıklar, Gündelikler..

Standard

sabo Sabahattin Ali, edebiyatımızın en kalender isimlerinden, yazar birçok romanıyla şiiriyle yaşamımızın bir yerlerinde karşımıza çıkan bir üstat. Kendisi bana hep Sartre’ı hatırlatır özellikle “İçimizdeki Şeytan” romanındaki birkaç cümlesi bireysel varoluşun anlamını ve anlamsızlığını sorgulatan cinstendir ki Sartre’ın şu cümleleri uçuşur durur okurken; “Düşünüp taşınarak karar vermenin içinde daima hileli bir şey vardır. Düşünüp taşındığım zaman zarlar atılmıştır bile” düşünmek evet ama düşündüğün zaman yaptığın şey aslında bir bakıma “antikalıktır” Sabahattin Ali’nin deyimiyle, çünkü sen düşünüp taşınarak karar verdiğin hiçbir şeyin aslında olamayacağını bilirsin. Çünkü gündelik yaşam sana bunu yapma iznini vermez. Zarları atarsın ancak bu oyunda çok şansın yoktur. Bu oyunun kazananları hile yapanlar olacaktır, senin içinse uğraştığın ve anlamlandırdığın bu yaşamsal varoluş hüsran, umutsuzluk ve acıya erişmenin dışında bir anlam ifade etmeyecektir. Continue reading