Çare Queer Dayanışma Neden?

Standard

ibne

On yedinci yüzyılın başına kadarki dönem cinselliğin henüz kapatılmadığı ve kurum olarak var edilmediği bir döneme karşılık gelir. Bu dönemde her türlü cinsel durum “ayıp” ya da “utanç verici” olarak kabul edilmediğinden insanlar özgürce ve sorgulamaksızın cinsel hazlarını yaşayabiliyor durumdadırlar. Ancak Victorya Devri olarak bilinen 1837-1901 arası döneme gelindiğinde cinsellik artık bir “tabu”, hazlar ise “utanç kaynağı” kabul edilmeye başlanır. Bu dönemde cinsellik Foucault’nun deyimiyle birer piyano ayağı gibi gizlenmiş, dile bile getirilmemiş, yazı ve konuşmalardan sansürlenmiştir. Buna rağmen cinsellik var olmaya devam etmiş, on dokuzuncu yüz yıl burjuva saygınlığının ciddiyet kılıfı altında gizliden gizliye kaynamayı sürdürmüş, yasaklar ve baskılarla tahakküm altına alınmaya çalışılmıştır. Bu konuda farklı olanların yardımına ise terapistler, psikanalistler ve danışmanlar koşmuştur.

Continue reading